FORTROLIGHEDSPOLITIK

Brugsbetingelserne

 1. Omfang og definitioner

1.1 For brug af tilbuddet www.CommunityCorals.de (i det følgende benævnt "hjemmeside"), som drives af CommunityCorals - ejer Dominique Deutzmann (herefter benævnt "CommunityCorals"), af brugeren (herefter benævnt "bruger"), gælder disse vilkår for brug.

1.2 Modstridende, afvigende eller supplerende brugsbetingelser for brugeren bliver ikke en del af kontrakten, medmindre CommunityCorals udtrykkeligt accepterer deres gyldighed. Disse brugsbetingelser gælder også, hvis CommunityCorals ubetinget udfører tjenester med kendskab til modstridende eller afvigende vilkår for brugeren.

 1. Tjenester leveret af CommunityCorals

2.1 CommunityCorals driver hjemmesiden, en online markedsplads for havvandsakvarier. Udvalget af produkter er strengt begrænset til saltvandsakvarier. Brugere kan tilbyde de ovennævnte dyr, varer og produkter på hjemmesiden (brugere i denne egenskab herefter benævnt "sælger") og købe (brugere i denne egenskab herefter benævnt "køber") og offentliggøre andet indhold.

2.2 CommunityCorals selv er hverken sælger eller køber og er ikke en kontraktlig partner i disse kontrakter, medmindre dette er specifikt angivet i det respektive tilbud; disse indgås udelukkende mellem brugerne af hjemmesiden, nemlig den respektive sælger og køber.

2.3 I løbet af salgsprocessen organiserer CommunityCorals forsendelsen. Sælgeren beordrer CommunityCorals til at afhente varerne på vegne af sælgeren og levere dem til kunden i henhold til ordren.

2.4 Til betalingsbehandling tilbyder CommunityCorals som betalingsinstrument en personlig procedure, der gør det muligt at acceptere et pengebeløb på vegne af betalingsmodtageren og stilles til rådighed for denne. Til dette formål anvendes databasebaseret software, der på produktniveau styrer, hvilke pengebeløb der er modtaget for hvilken betalingsmodtager, hvilke beløb der eventuelt er tilbagebetalt, og hvilke beløb der skal stilles til rådighed. Med dette specialudviklede betalingsinstrument har brugeren til enhver tid fuld gennemsigtighed om den underliggende økonomiske overførselsforretning. Brugeren accepterer brugen af ​​denne metode både ved tilbud om varer og ved køb. Brugen af ​​betalingsinstrumentet mellem betalingstjenestebrugeren og betalingstjenesteudbyderen anses derfor for at være aftalt med købets indgåelse.

 1. Registrering

3.1 Brugeren har mulighed for at registrere sig. Registrering sker ved at acceptere disse brugsbetingelser og databeskyttelseserklæringen. Med bekræftelse af registreringen af ​​CommunityCorals indgås en kontrakt mellem CommunityCorals og brugeren om brugen af ​​hjemmesiden (herefter benævnt "brugerkontrakt"). Registrering af en mindreårig bruger kræver samtykke fra den juridiske værge. Der er ingen ret til at indgå en brugsaftale.

3.2 Brugeren skal holde sine adgangsdata, især den adgangskode han har valgt, hemmelige. Brugeren er forpligtet til straks at informere CommunityCorals, hvis der er indikationer på, at adgangsdataene kan bruges uden autorisation.

3.3 Hvis brugeren ikke registrerer sig, er forskellige funktioner på hjemmesiden (f.eks. kommentarfunktion) kun mulige ved at oplyse navn og e-mailadresse og om nødvendigt ved at bekræfte brugsbetingelserne eller annulleringspolitikken (f.eks. ved køb via hjemmesiden ).

 1. Brugerforpligtelser

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at det indhold, han udgiver, ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke overtræder lovbestemte regler og/eller moral.

 1. Sælges via hjemmesiden

5.1 Sælgeren lader CommunityCorals udføre betalingsbehandlingen i tilfælde af et salg og bemyndiger CommunityCorals til at opkræve det respektive vederlag.

5.2 Hvis en sælger er aktiv i udøvelsen af ​​sin erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed, er han forpligtet til at give sine købere de lovpligtige forbrugerbeskyttelsesoplysninger og instruere dem om eksistensen eller ikke-eksistensen af ​​den lovbestemte fortrydelsesret . CommunityCorals tilbyder sælgere brug af generelle vilkår og betingelser for behandling af salg via hjemmesiden. CommunityCorals påtager sig dog intet ansvar i denne henseende; brugen af ​​vilkår og betingelser for et salg via hjemmesiden i uændret eller ændret form er frivillig og sker på eget ansvar.

5.3 Som standard indeholder hvert tilbud flere forsendelsesmuligheder. Afhængigt af sælgermedlemskabet inkluderer dette forsendelsespartneren for CommunityCorals eller forsendelsespartneren for den respektive sælger. Køber kan vælge den respektive forsendelsesmulighed for hvert køb. Sælger skal udtrykkeligt overholde logistikpartnerens respektive transportbetingelser i den aktuelt gældende version (p.t.: Jungle Express. De tilhørende vilkår og betingelser kan ses på https://jungle-express.de/agb eller fra GO! under https://www.general-overnight.com/de-de/Rechtliches/AGB/AGB-Tierversand). Sælger fritager CommunityCorals for ethvert ansvar med hensyn til transporten. De gældende omkostninger forhandles af CommunityCorals og tilbageholdes af CommunityCorals i løbet af betalingsbehandlingen. Yderligere omkostninger, der går ud over den oprindeligt tilbudte forsendelsesservice, vil blive opkrævet. De gældende gebyrer er HER kan ses. Alle nødvendige oplysninger om den korrekte forsendelsesproces i løbet af salget på CommunityCorals er tilgængelige HER synlig.

5.4 Hvis køberen aktiverer PayPal-køberbeskyttelse ved betaling via Paypal af årsager, som sælgeren er ansvarlig for, skal sælgeren holde CommunityCorals skadesløs mod ethvert krav.

5.5 Sælger forpligter sig til korrekt at angive dyrenes oprindelse ved oprettelse af artiklen. Oprindelsesarterne er "akvariedyrket afkom", "gårdafkom", "tankopløsning" og "vildfanget". Påviselig bedrageri fører til øjeblikkelig og permanent udelukkelse fra salget. 

5.6 Sælger forpligter sig til at sikre, at CommunityCorals Den tilbudte varepris, inklusive forsendelse, er den samme som eller lavere end den tilsvarende pris, som varen tilbydes til på andre ikke-butiksrelaterede salgskanaler.

5.7 Sælger forpligter sig til ikke at bruge CommunityCorals som annonceplatform for egne webshops eller andre salgskanaler, der ikke er knyttet til en detailbutik.

5.8. Med det formål at lukke salget tildeles CommunityCorals et spillerum til en rabat på op til 5 % som prisnedslag på de varer, som sælger tilbyder inden for rammerne af handelsagentforordningen. 

5.9 Brugeren forpligter sig til ikke at kontakte andre CommunityCorals-brugere med det formål at købe eller sælge varer uden for CommunityCorals. Tilbud af denne type skader andre brugere af CommunityCorals og udgør en potentiel risiko for svindel for købere og sælgere. Vi forbeholder os retten til at blokere de involverede brugere.

 1. blokering

I det omfang en bruger overtræder de forpligtelser, der påhviler ham i henhold til afsnit 4 og 5, har CommunityCorals især følgende rettigheder:

 • Sletning af det respektive tilbud
 • blokering af brugeren.

Retten til at ændre indhold forbliver upåvirket.

 1. Kontraktperiode, opsigelse

7.1 Varigheden af ​​brugskontrakten er ubegrænset.

7.2 Brugerkontrakten kan opsiges af begge parter til CommunityCoral med et varsel på 14 dage til udgangen af ​​måneden.

 1. afgifter

8.1 CommunityCorals debiterer sælgeren for den vellykkede notering; når et køb er gennemført via hjemmesiden, er sælgeren ansvarlig for CommunityCorals kommissionsgebyrer i henhold til den aktuelle gebyrtabel (https://www.communitycorals.de/verkaufen/) at betale.

8.2 De respektive gebyrer pr. køb forfalder til betaling med det samme og vil blive tilbageholdt af CommunityCorals i løbet af betalingsbehandlingen.

8.3 CommunityCorals kan til enhver tid ændre gebyrerne og salgskommissionerne. Prisændringer vil blive meddelt brugerne i god tid før de træder i kraft.

 1. Brugsrettigheder

Brugeren giver CommunityCorals alle ikke-eksklusive rettigheder til at bruge det udsendte indhold, der er ubegrænset med hensyn til placering, tid og indhold. Især er CommunityCorals berettiget til at reproducere, distribuere, redigere og gøre indholdet offentligt tilgængeligt. Udbyderen har ret til at flytte indlæg på sin hjemmeside og forbinde dem med andet indhold.

 1. Tilgængeligheden af ​​tilbuddet

CommunityCorals stræber efter høj tilgængelighed af hjemmesiden. Brugeren er dog opmærksom på, at især følgende tidspunkter kan begrænse tilgængeligheden af ​​databasen:

– Tider med manglende tilgængelighed, som er baseret på forstyrrelser på internettet, som CommunityCorals ikke kan påvirke, eller på andre omstændigheder, som CommunityCorals ikke er ansvarlig for, især force majeure;

– Perioder med utilgængelighed på grund af planlagt vedligeholdelsesarbejde på hjemmesiden.

 1. Ansvar

11.1 CommunityCorals er kun ansvarlig, uanset den juridiske årsag, inden for rammerne af de lovbestemte bestemmelser i overensstemmelse med følgende paragraf 11.2 til 11.4.

11.2 CommunityCorals er uden begrænsning ansvarlig for skader som følge af skader på liv, lemmer eller helbred samt for skader baseret på forsæt eller grov uagtsomhed fra CommunityCorals eller en af ​​dets juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, samt for skader pga. manglende overholdelse af en garanti givet af CommunityCorals eller garanteret ejendom eller på grund af svigagtigt skjulte defekter.

11.3 CommunityCorals er ansvarlig, begrænset til kompensation for den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, for sådan skade, der er baseret på en lettere uagtsom overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser fra dens eller en af ​​dets juridiske repræsentanter eller stedfortrædere. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for den korrekte udførelse af kontrakten og for den overholdelse, som kontraktpartneren regelmæssigt kan stole på.

11.4 Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

 1. fritagelse

Brugeren fritager CommunityCorals fra alle krav, som andre brugere eller tredjeparter gør gældende mod CommunityCorals på grund af krænkelse af deres rettigheder. Dette omfatter især også omkostningerne til det nødvendige juridiske forsvar af CommunityCorals inklusive alle rets- og advokatsalærer i det lovpligtige beløb. Ovenstående gælder ikke, hvis brugeren ikke er ansvarlig for krænkelsen. Under alle omstændigheder er brugeren forpligtet til straks, sandfærdigt og fuldstændigt at informere CommunityCorals i tilfælde af et krav fra tredjeparter for at muliggøre en fuldstændig undersøgelse af kravene.

 1. Databeskyttelse, hemmeligholdelse

13.1 Brugeren er informeret om, at CommunityCorals indsamler, behandler og bruger personlige inventar og brugsdata i maskinlæsbar form inden for rammerne af formålet med kontraktforholdet. Alle personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

13.2 De kontraherende parter forpligter sig til at behandle enhver information fra den anden part fortroligt, som de får kendskab til i løbet af kontraktens udførelse.

 1. Online Dispute Resolution

Som onlinevirksomhed er vi forpligtet til at henvise dig som forbruger til Europa-Kommissionens platform for online tvistbilæggelse (OS-platform). Denne OS-platform kan nås via følgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Vi deltager dog ikke i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn.

 1. Generelle bestemmelser

15.1 Du kan se disse vilkår for brug på www.CommunityCorals.de. Du kan også udskrive eller gemme dette dokument ved at bruge den sædvanlige funktion i dit internettjenesteprogram (=browser: der normalt "Filer" -> "Gem som"). Du kan også downloade og arkivere dette dokument i PDF-form ved at HER klik. For at åbne PDF-filen skal du bruge det gratis program Adobe Reader (på www.adobe.de) eller tilsvarende programmer, der kan håndtere PDF-formatet.

15.2 Opførelsesstedet er Krefeld. Det eksklusive værneting for tvister med handlende, offentligretlige juridiske personer eller særlige offentligretlige fonde, der udspringer af kontrakter, er ligeledes Krefeld.

15.3 Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder udelukkende for alle tvister i forbindelse med brugen af ​​hjemmesiden, uanset den juridiske årsag, med udelukkelse af alle bestemmelser i lovkonfliktbestemmelserne, der henviser til et andet retssystem. Anvendelsen af ​​FN's købelov er udelukket.

Stand: juni 2021

Princippet for kommunikation mellem CommunityCorals-brugere

CommunityCorals-brugere kan sende beskeder til hinanden gennem forespørgsels- og supportfunktionen. Vi opfordrer udtrykkeligt vores brugere til at kommunikere åbent med hinanden. Du må dog ikke misbruge CommunityCorals meddelelsessystemerne og bruge dem til andre formål end at købe og sælge på CommunityCorals.

For at alle i vores samfund skal føle sig trygge, er der politikker og retningslinjer, der styrer kommunikationen hos CommunityCorals.

Det er strengt forbudt at misbruge CommunityCorals meddelelsessystemerne:

 • at sende spam-beskeder
 • at tilbyde køb eller salg af varer uden for CommunityCorals
 • at sprede trusler eller beskeder med stødende, vulgært eller hadefuldt indhold
 • at udveksle personlige oplysninger (bortset fra navne), såsom e-mailadresser, telefonnumre eller andre kontaktoplysninger. (Dette gælder for anmodningsfunktionen. Udveksling er tilladt via supportbilletter)
 • at sende vira, malware eller anden programkode, der er oprettet med ondsindet hensigt

CommunityCorals forbeholder sig retten til at gennemgå meddelelser sendt gennem CommunityCorals meddelelsessystemer; hvor det er relevant, kan dette forsinke eller blokere transmissionen. Sådan beskytter vi mod svigagtig eller mistænkelig aktivitet eller overtrædelser af CommunityCorals Servicevilkår. Overtrædelse af dette kan føre til permanent blokering af de involverede brugerkonti.

Servicevilkår

 1. Omfang, registrering

1.1 For et køb gennem tilbuddet www.CommunityCorals.de (i det følgende benævnt "hjemmeside"), som drives af CommunityCorals - ejer Dominique Deutzmann (herefter benævnt "CommunityCorals"), af køber (i det følgende benævnt "køber"), gælder disse generelle vilkår og betingelser. Såfremt og i det omfang sælger stiller sine egne betingelser i fanen "Generelle handelsbetingelser" til grundlag for salget, har disse betingelser forrang.

1.2 Købers modstridende, afvigende eller supplerende generelle vilkår og betingelser bliver ikke en del af kontrakten, medmindre CommunityCorals udtrykkeligt accepterer deres gyldighed. Disse generelle vilkår og betingelser gælder også, hvis CommunityCorals udfører ydelser uden forbehold med kendskab til modstridende eller afvigende vilkår og betingelser for køber.

1.3 Køber har mulighed for at tilmelde sig. Registrering af en mindreårig bruger kræver samtykke fra den juridiske værge. Der er ingen ret til at indgå en brugskontrakt.

1.4 Køber skal hemmeligholde sine adgangsdata, især den adgangskode, han har valgt. Brugeren er forpligtet til straks at informere CommunityCorals, hvis der er indikationer på, at adgangsdataene kan bruges uden autorisation.

1.5 Hvis køber ikke registrerer sig, er forskellige funktioner på hjemmesiden (f.eks. kommentarfunktion) kun mulige ved at oplyse deres navn og e-mailadresse og om nødvendigt ved at bekræfte brugsbetingelserne eller fortrydelsespolitikken (f.eks. ved køb via hjemmesiden ).

 1. konklusion

2.1 CommunityCorals selv er hverken sælger eller køber og er ikke en kontraktlig partner i disse kontrakter, medmindre dette er specifikt angivet i det respektive tilbud; disse indgås udelukkende mellem brugerne af hjemmesiden, nemlig den respektive sælger og køber. Udbyderen af ​​det respektive tilbud er udelukkende den respektive sælger.

2.2 Præsentation af dyr, varer eller produkter på hjemmesiden udgør ikke et bindende tilbud om indgåelse af en købsaftale Køber bedes kun afgive tilbud ved afgivelse af bestilling.

2.3 Hvis et eller flere produkter vælges, lægges de i en virtuel indkøbskurv, hvor de valgte produkter kan ses og deres antal ændres eller produkterne fjernes. Ved at klikke på knappen "Til kassen" bliver køberen bedt om at indtaste de oplysninger, der er relevante for forsendelsen og vælge en betalingsmetode. Inden du gennemfører ordren, får du vist en oversigt over alle de oplysninger, der er relevante for ordren. Ved at klikke på knappen "køb nu" afsluttes bestillingsprocessen, og ordren sendes.

2.4 Ved afsendelse af ordren på hjemmesiden afgiver køber et bindende tilbud, som sigter mod indgåelse af en købskontrakt på de varer, der er indeholdt i indkøbskurven med den respektive sælger. Ved afsendelse af ordren accepterer køber samtidig disse handelsbetingelser som udelukkende relevante for det tilsvarende retsforhold.

2.5 Køber modtager en bekræftelse på modtagelse af ordren ved at sende en bekræftelses-e-mail. Denne ordrebekræftelse repræsenterer endnu ikke sælgers accept af kontrakttilbuddet, men tjener blot til at informere køber om, at ordren er modtaget af sælger. Erklæringen om accept af kontrakttilbuddet afgives normalt inden for få dage ved levering af varerne eller en udtrykkelig accepterklæring.

 1. priser

De priser, der er angivet for produkterne på det tidspunkt, hvor ordren afgives, gælder for ordrer. Alle angivne priser er bruttopriser og inkluderer - hvor det er relevant - den tyske lovbestemte merværdiafgift. De inkluderer ikke forsendelsesomkostninger. Yderligere omkostninger vil blive opkrævet separat.

4 Leveringsbetingelser, forsendelse

4.1 Forsendelsesomkostninger vil blive opkrævet for levering, medmindre køber beslutter at afhente varen selv. Du kan finde forsendelsesomkostningerne HER

4.2 Sælger er berettiget til delleverancer og delydelser. Sælger afholder de deraf følgende omkostninger.

4.3 Såfremt en køber ikke tager imod varen, kan sælger efter en periode på 2 uger sælge varen til tredjemand og holde den oprindelige køber ansvarlig for et eventuelt tab.

4.4 Trods omhyggelig lagerføring kan det ske, at enkelte varer ikke længere er tilgængelige. Sælger kan derfor ikke garantere levering. Følgende gælder: Kun så længe lager haves. Hvis varen ikke kan leveres på grund af force majeure eller produktophør, eller hvis sælger ikke er i stand til at skaffe de bestilte produkter på rimelige betingelser, og hvis disse forhold først indtræffer efter aftalens indgåelse og ikke er sælgers ansvar, sælger fritages for leveringspligten. Såfremt der sker hændelser, der gør levering væsentligt vanskeligere eller umuliggøres for sælger - såsom strejke, lockout, officielle påbud eller lignende - er sælger ikke ansvarlig for forsinkelser, heller ikke ved bindende aftalte frister og datoer.

4.5 Såfremt køber gør brug af sin fortrydelsesret, afholder han de direkte omkostninger ved returneringen.

 1. overførsel af risiko

Med hensyn til overførsel af risiko (svarer til risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse) gælder lovens regler:

– Ved forsendelse overgår risikoen til køber, så snart sælger har leveret varen til den, der er udpeget til at udføre forsendelsen. (§ 447, stk. 1 BGB)

– Hvis køberen er en forbruger, og sælgeren er en iværksætter, finder § 447 (1) i den tyske civillov ikke generelt anvendelse; i stedet hæfter sælger, indtil den købte vare afleveres til køber. (§ 474 (4))

 1. betalingsbetingelser

Betalingsmetoderne forudbetaling og Paypal tilbydes til ordrer. Vi forbeholder os retten til at udelukke visse betalingsmetoder i individuelle tilfælde.

Betaling via Paypal

Køber betaler direkte via deres PayPal-konto. Efter afsendelse af ordren videresendes køberen til PayPal og frigiver ordreværdien der. Så snart CommunityCorals PayPal-konto er blevet informeret om købers autorisation, vil varen blive afsendt, afhængigt af den leveringstid, der er angivet for varen. Når varerne er afsendt, vil købers PayPal-konto blive debiteret med det faktiske fakturabeløb.

 1. krav i tilfælde af mangler

Det lovpligtige ansvar for mangler gælder.

Klager over døde dyr:

– Reklamationer for mangler skal meddeles sælger senest 4 timer efter ankomst. Sælgeren kan kontaktes via "Min konto" - "Ordrer" - "Support" via supportbillet.

– Send sælger et billede af det døde dyr i den lukkede transportbeholder og også et foto uden transportbeholderen, der viser dyret.

– Hvis reklamationen modtages for sent, forbeholder sælger sig retten til ikke at erkende manglen. 

- Hvis kravet er gyldigt, kan sælgeren levere en erstatning eller iværksætte en refusion gennem CommunityCorals.

Vigtig bemærkning: Hvis du har kendte intolerancer, bør du helt sikkert konsultere din læge. 

 1. Ejendomsforbehold

For forbrugere forbeholder vi os ejendomsretten til den købte vare, indtil fakturabeløbet er betalt fuldt ud. Hvis du er en iværksætter, der udøver din erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsaktivitet, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond, forbeholder vi os ejendomsretten til den købte vare, indtil alle udestående krav fra forretningsforholdet med kunden er afgjort . De tilsvarende sikkerhedsrettigheder kan overdrages til tredjemand.

 1. erstatningsansvar

9.1 Sælger hæfter, uanset den juridiske årsag, inden for rammerne af lovens bestemmelser kun i overensstemmelse med følgende paragraf 8.2 til 8.4.

9.2 Sælger er uden begrænsning ansvarlig for skader som følge af skader på liv, lemmer eller helbred samt for skader baseret på forsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers eller en af ​​dennes juridiske repræsentanter eller stedfortrædere, samt for skader. på grund af manglende overholdelse af en af ​​sælgers forpligtelser givet garanti eller garanteret ejendom eller på grund af svigagtigt skjulte mangler.

9.3 Sælger er ansvarlig, begrænset til erstatning for den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, for skade, der er baseret på en lettere uagtsom misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser fra ham eller en af ​​hans juridiske repræsentanter eller stedfortrædere. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for den korrekte udførelse af kontrakten og for den overholdelse, som kontraktpartneren regelmæssigt kan stole på.

9.4 Ansvar i henhold til produktansvarsloven forbliver upåvirket.

 1. Databeskyttelse, hemmeligholdelse

10.1 Køber er informeret om, at CommunityCorals indsamler, behandler og anvender personlig inventar og brugsdata i maskinlæsbar form inden for rammerne af formålet med kontraktforholdet. Alle personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

10.2 De kontraherende parter forpligter sig til at behandle enhver information fra den anden part fortroligt, som de får kendskab til i løbet af kontraktens udførelse.

 1. Obligatorisk information til forbrugere

11.1 Sælger giver købere, der er forbrugere, fortrydelsesret i henhold til nedenstående fortrydelsespolitik.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med et formål, der ikke kan henføres til deres kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktivitet (§ 13 BGB).

Annullering

Tilbagetrækning

Du har ret til at trække inden fjorten dage uden at give en grund denne kontrakt.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig nævnt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog varerne i besiddelse eller, i tilfælde af delleverancer, sidste levering. For at udøve din fortrydelsesret skal du sende os (Community Corals - ejer Dominique Deutzmann, Urfeystr.32, 47803 Krefeld, Info@communitycorals.de) en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail ). Mail) om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Hvis du trækker dig fra denne aftale, har vi valgt alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der følger af, at du vælger en anden leveringsmetode end den mest gunstige standardlevering, vi tilbyder skal tilbagebetale øjeblikkeligt og senest inden for fjorten dage fra den dato, hvor meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt er nået til os. Til denne tilbagebetaling bruger vi de samme betalingsmidler, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er aftalt med dig; Under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet for disse refusionsgebyrer.

Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Slutningen af ​​tilbagekaldelse

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und besked Sie es zurück.)

- Til Community Corals - Ejer Dominique Deutzmann, Urfeystr.32, 47803 Krefeld, Info@communitycorals.de

– Jeg/vi ophæver hermed den af ​​mig/os indgåede kontrakt om levering af følgende ydelse: ________________________________________________

- Bestilt den: ______________ - Navn på forbruger(e) - Adresse på forbruger(e) - Underskrift af forbruger(e) - Dato

11.2 Som onlinevirksomhed er vi forpligtet til at henvise dig som forbruger til Europa-Kommissionens platform for online tvistbilæggelse (OS-platform). Denne OS-platform kan nås via følgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Vi deltager dog ikke i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn.

 1. Generelle bestemmelser

12.1 Du kan se disse T&C'er på www.CommunityCorals.de. Du kan også udskrive eller gemme dette dokument ved at bruge den sædvanlige funktion i dit internettjenesteprogram (=browser: normalt “Filer” -> “Gem som”). Du kan også downloade og arkivere dette dokument i PDF-form ved at HER klik. For at åbne PDF-filen skal du bruge det gratis program Adobe Reader (på www.adobe.de) eller tilsvarende programmer, der kan håndtere PDF-formatet.

12.2 Opførelsesstedet er Krefeld. Det eksklusive værneting for tvister med handlende, offentligretlige juridiske personer eller særlige offentligretlige fonde, der udspringer af kontrakter, er ligeledes Krefeld.

12.3 Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder udelukkende for alle tvister i forbindelse med brugen af ​​hjemmesiden, uanset den juridiske årsag, med udelukkelse af alle bestemmelser i lovkonfliktbestemmelserne, der henviser til et andet retssystem. Anvendelsen af ​​FN's købelov er udelukket.

Stand: juni 2021