Fortrolighedspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Vi er meget glade for, at du er interesseret i vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af ​​CommunityCorals - Dominique Deutzmann (herefter CommunityCorals). I princippet er det muligt at bruge CommunityCorals hjemmeside uden at afgive nogen personlige data. Men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendig. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi som udgangspunkt samtykke fra den pågældende person.

Behandling af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret, skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med den landespecifikke databeskyttelse regler gældende for CommunityCorals. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede om de rettigheder, som de er berettiget til ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som behandlingsansvarlig har CommunityCorals implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest mulige fuldstændige beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund kan enhver berørt person frit overføre personlige data til os på alternative måder, for eksempel via telefon.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra CommunityCorals er baseret på de termer, som den europæiske lovgiver bruger til vedtagelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare de anvendte udtryk på forhånd.

Vi bruger følgende vilkår i denne privatlivspolitik, herunder men ikke begrænset til:

 • a) personlige data

  Personoplysninger er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "registrerede"). en person anses for at blive identificeret, direkte eller indirekte, navnlig ved hjælp af opgaven til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, til en online identifikator eller til en eller flere specielle funktioner, der afspejler den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person kan identificeres.

 • b) den registrerede

  Berørt person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige.

 • c) behandling

  Forarbejdning hver operation udføres med eller uden hjælp af automatiserede processer eller af en sådan proces, der er tilknyttet personoplysninger såsom indsamling, indsamling, organisationen, arrangement, opbevaring, tilpasning eller ændring, selektion, søgning, brug, offentliggørelse ved indsendelse, formidling eller anden form for bestemmelse, forsoning eller forening, begrænsning, sletning eller destruktion.

 • d) begrænsning af behandlingen

  Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

 • e) Profilering

  Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personlige oplysninger til at evaluere visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende jobpræstationer, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af den fysiske person.

 • f) pseudonymisering

  Pseudonymization er behandlingen af ​​personoplysninger på en måde, hvorpå personoplysningerne ikke længere kan tildeles et bestemt emne uden hjælp af yderligere oplysninger, forudsat disse yderligere oplysninger skal opbevares separat og tekniske og organisatoriske foranstaltninger er på plads for at sikre, at de personlige oplysninger ikke tildelt en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 • g) controller eller controller

  Den registeransvarlige eller controller er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, organ eller organ, der alene eller i samråd med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger. Når formålene med og midlerne til sådan behandling er fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for hans udpegelse være fastsat i henhold til EU-lovgivningen eller national ret.

 • h) Processorer

  Processoren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

 • i) modtager

  Modtageren er en fysisk eller juridisk person, agentur, agentur eller anden enhed, til hvem Personoplysninger udleveres, uanset om det er tredjepart. Myndigheder, der måtte modtage personoplysninger i henhold til EU-lovgivningen eller national ret i forbindelse med en bestemt mission, betragtes ikke som modtagere.

 • j) tredjepart

  Tredje er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organ eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og de personer, der er bemyndiget under den registeransvarlige eller processoren til at behandle personoplysningerne.

 • k) Samtykke

  Samtykke er enhver frivillig for den enkelte sag og utvetydigt leveret af den registrerede informeret måde udtryk for vilje i form af en erklæring eller en anden identificerbar bekræftende handling, hvorved menes den person, som de er enige med behandling af personoplysninger om er.

2. Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for behandlingen

Den ansvarlige person som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslovgivninger i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser om databeskyttelse er:

Community Corals – Dominique Deutzmann

Urfeystr. 32

47803 Nordrhein-Westfalen - Krefeld

Tyskland

Tel .: 017645691439

E-mail: Info@communitycorals.de

Hjemmeside: www.communitycorals.de

3. Indsamling af generelle data og information

CommunityCorals-webstedet indsamler en række generelle data og oplysninger, hver gang webstedet tilgås af en berørt person eller et automatiseret system. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og versioner, (2) operativsystemet, der bruges af adgangssystemet, (3) webstedet, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores websted (såkaldt referrer), (4) underwebsteder, som tilgås via et adgangssystem på vores hjemmeside, kan kontrolleres, (5) dato og klokkeslæt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af ​​adgangssystemet og (8) andre lignende data og informationer, der bruges til at afværge trusler i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

Når du bruger disse generelle data og informationer, drager Community Corals ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside og annoncering for det, (3) sikre den langsigtede funktionalitet af vores informationsteknologisystemer og teknologien af vores hjemmeside og (4) for at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og informationer evalueres derfor af CommunityCorals statistisk og med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de persondata vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data, der er leveret af en berørt person.

4. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på datastyrelsens hjemmeside ved at levere personoplysninger. De personlige data, der skal sendes til controlleren, er afledt af den respektive indgangsmaske, der anvendes til registreringen. De registrerede personoplysninger indsamles og opbevares udelukkende til kontrollørens interne brug og til eget brug. Regulatoren kan arrangere overførslen til en eller flere processorer, såsom en pakke service, der også bruger de personlige data kun til intern brug, som kan henføres til controlleren.

Ved at registrere på hjemmesiden for controlleren fra Internet Service Provider (ISP) af den pågældende tildelte IP-adresse, er datoen og tidspunktet for registreringen også gemt. Lagringen af ​​disse data sker på baggrund at den eneste måde misbrug af vores tjenester kan forebygges, og lade disse oplysninger, hvis nødvendigt for at rydde op forbrydelser begået. I denne henseende er opbevaring af disse data nødvendig for at sikre controlleren. En videregivelse af disse data til tredjemand er ikke, medmindre der er en retlig forpligtelse til at videregive eller offentliggørelsen af ​​retshåndhævelse tjener.

Ved registrering af den registrerede, der frivilligt leverer personoplysninger, tjener den registeransvarlige at give den registrerede indhold eller tjenester, der på grund af sagens art kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personlige data, der er givet ved registrering, eller slette dem fuldstændigt fra datastyrelsens database.

Den registeransvarlige skal til enhver tid efter anmodning give oplysninger til det enkelte registrerede om, hvilke personoplysninger om den registrerede der er oplagret. Endvidere korrigerer eller sletter dataansvarlige personoplysninger efter anmodning eller reference fra den registrerede, for så vidt dette ikke strider mod lovbestemte lagerkrav. Alle registrerede registeransvarlige er tilgængelige for den registrerede som kontaktperson i denne sammenhæng.

5. Kontaktmuligheder via hjemmesiden

På grund af lovbestemmelser indeholder CommunityCorals hjemmeside information, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed og direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse for såkaldt elektronisk post (e-mailadresse). Hvis en berørt person kontakter den behandlingsansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den pågældende person har videregivet, automatisk. Sådanne personoplysninger, der overføres på frivillig basis af en registreret til den dataansvarlige, opbevares med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjepart.

Forespørgsler og supportbilletter er synlige for både CommunityCorals og den tilknyttede sælger.

6. Kommentarer i bloggen på hjemmesiden

CommunityCorals giver brugerne mulighed for at efterlade individuelle kommentarer til individuelle blogindlæg på en blog, som ligger på den behandlingsansvarliges hjemmeside. En blog er en portal, der vedligeholdes på en hjemmeside, normalt åben for offentligheden, hvor en eller flere personer kaldet bloggere eller webbloggere kan poste artikler eller skrive tanker ned i såkaldte blogindlæg. Blogindlæggene kan normalt kommenteres af tredjeparter.

Hvis en berørt person forlader en kommentar i bloggen, der offentliggøres på denne hjemmeside, gemmes og offentliggøres ikke kun de bemærkninger, den berørte person har givet, men også oplysninger om tidspunktet for kommentarindgangen og brugernavnet (pseudonym) valgt af den pågældende. Desuden logges også den IP-adresse tildelt af internetudbyderens internetudbyder (ISP). Denne opbevaring af IP-adressen er lavet af sikkerhedsmæssige grunde og i tilfælde af, at den registrerede overtræder tredjeparters rettigheder eller posterer ulovligt indhold ved at indsende en kommentar. Opbevaring af sådanne personoplysninger er derfor i regulatorens egen interesse, således at han kunne undskylde i tilfælde af overtrædelse. Der er ingen videregivelse af disse personoplysninger til tredjeparter, medmindre sådan oplysning ikke er påkrævet ved lov eller regulatorens retlige forsvar.

7. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Der für die Verarbeitung verantwortlich at verarbeitet under speichert personenbezog indtil Daten that betroffen Perso nur für den Zeitraum, which zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dør durch den Europäische den Richtlinien- under Verordnungsgeb oder einen anderen Gesetzgeb nedstammer Gesetz oder fra Vorschriften, welche there für die Verarbeitung verantwortlich til unterliegt, vorgeseh den wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäische den Richtlinien- under Verordnungsgeb oder einem anderen zuständig som er Gesetzgeb vorgeschrieb indtil Speicherfrist EU werden die personenbezogen den Daten routinemäßig under entsprechend de Gesetzliche den Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

8. Den registreredes rettigheder

 • a) Ret til bekræftelse

  Jet betroffen indtil Person hat das vom Europäische den Richtlinien- under Verordnungsgeb er eingeräumt til Recht, von dem für die Verarbeitung verantwortlich eine Bestätigung darüb zu Verlangen, ob sie Betreff karriere personenbezog indtil Daten verarbeitet werden. Mochte dieses eine Person ventil betroffen Bestätigungsrecht i Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer den jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

 • b) Ret til information

  Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer til at opnå på ethvert tidspunkt fra den umotiveret registeransvarlige oplysninger om den lagrede personlige personlige data og en kopi af disse oplysninger. Desuden har den europæiske lovgiver og regulator givet den registrerede følgende oplysninger:

  • forarbejdningsformålene
  • de kategorier af personoplysninger, der behandles
  • modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet afsløret eller endnu ikke skal offentliggøres, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
  • hvis det er muligt, den planlagte varighed, for hvilken personoplysningerne vil blive lagret eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for bestemmelse af denne varighed
  • eksistensen af ​​en ret til berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, der vedrører ham, eller om en begrænsning af behandlingen af ​​den ansvarlige eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
  • eksistensen af ​​en ret til appel til en tilsynsmyndighed
  • hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om datakilden
  • eksistensen af ​​en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22 1 Abs.4 og DS-GMO og - i hvert fald i disse tilfælde - meningsfuld information om det involverede logik og omfanget og den ønskede effekt af denne behandling for den pågældende person,

  Derudover har den registrerede ret til adgang til, om personoplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at få oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overførslen.

  Hvis en interesseret part ønsker at udøve denne ret til information, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

 • c) Ret til berigtigelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har den ret, som den europæiske lovgiver har givet ret til at kræve øjeblikkelig korrektion af unøjagtige personoplysninger om ham / hende. Endvidere har den registrerede ret til at anmode om færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring under hensyntagen til formålet med behandlingen.

  Hvis en berørt person ønsker at udøve denne ret til rettelse, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

 • d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

  Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret ydet af den europæiske politik og lovgiver til at kræve den ansvarlige, at de personoplysninger om dem vil blive slettet med det samme, medmindre en af ​​følgende grunde gælder, og for så vidt som behandlingen ikke er nødvendig:

  • Personoplysningerne er indsamlet til sådanne formål eller på anden måde behandlet, for hvilke de ikke længere er nødvendige.
  • Den registrerede trækker samtykke, som behandlingen af ​​art. 6 para. 1 pege en DS-GMO eller art. 9 para. 2 pege en DS-GMO understøttes, og der er mangel på ellers retsgrundlag for behandlingen.
  • Den pågældende person skal i overensstemmelse med art. 21 para. 1 DS-GMO objekt med behandling, og der er ingen altovervejende legitime grunde til behandling før, eller den person, der handler i overensstemmelse med art. 21 para. 2 DS-GMO modstand mod forarbejdning én.
  • Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
  • Erstatningen af ​​personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, afsnit 1 DS-GVO.

  Hvis en af ​​ovenstående grunde gør sig gældende, og en registreret ønsker at få slettet persondata gemt hos CommunityCorals, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. CommunityCorals-medarbejderen vil sikre, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.

  Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af CommunityCorals, og vores virksomhed som ansvarlig person er forpligtet til at slette personoplysningerne i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1 DS-GVO, vil CommunityCorals træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske, tage hensyn til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne til at underrette andre dataansvarlige, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den registrerede har anmodet disse andre dataansvarlige om at slette eventuelle links til eller kopier eller replikationer af disse personoplysninger, i det omfang behandlingen er ikke nødvendigt. Medarbejderen i CommunityCorals sørger for det nødvendige i individuelle tilfælde.

 • e) Ret til begrænsning af behandlingen

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret, som er givet af det europæiske direktiv og den regulerende myndighed, at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af ​​følgende betingelser gælder:

  • Nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i et tidsrum, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne.
  • Unrechtmäßig Die Verarbeitung ist, die betroffen personenbezogen den vigtigste person lehnt dø Daten der Löschung verlangte stattdess ab und die Nutzung der Einschränkungen den Daten der personenbezogen.
  • Der verantwortlich at benötigt die Daten für die personenbezogen at Zweck der Verarbeitung länger nicht, die sie jedoch betroffen indtil zur Person benötigt Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüch det.
  • Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung perle. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, der er berettiget Gründ des Verantwortlichen gegenüber den betrodde Person überwiegen.

  Hvis en af ​​ovenstående betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der opbevares hos CommunityCorals, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen i CommunityCorals sørger for begrænsningen af ​​behandlingen.

 • f) Ret til dataportabilitet

  Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer, som de får personlige oplysninger, som blev leveret af den pågældende person en afgift, på en struktureret, konsekvent og maskinlæsbart format. Det har også at sende disse data til en anden afgift uden at blive hæmmet af de ansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til højre, forudsat at behandlingen på samtykke i henhold til art. 6 para. 1 pege en DS-GMO eller art. 9 Abs . 2 pege en DS-GMO eller på en kontrakt i overensstemmelse med art. 6 para. 1 brev b DS-GMO baserede og forarbejdningen finder sted ved hjælp af automatiserede metoder, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der er i den offentlige interesse eller under udøvelse af offentlig myndighed, som er blevet tildelt den ansvarlige person.

  Endvidere at den pågældende i at udøve deres ret til data portabilitet under Art. 20 para. 1 DS-GMO person, opnå, at personoplysninger overføres direkte fra en afgift til en anden afgift, hvis dette er teknisk muligt, og hvis loven, dette påvirker ikke andres rettigheder og friheder.

  For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte en medarbejder hos CommunityCorals.

 • g) Ret til indsigelse

  Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret ydet af den europæiske direktiver og forordninger donor, med begrundelse i deres specifikke situation på ethvert tidspunkt at behandlingen vedrører dem af personoplysninger på grundlag af art. 6 para. 1 brev e eller f DS-GVO modsætter sig. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  CommunityCorals vil ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af en indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, som opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav .

  Hvis CommunityCorals behandler personoplysninger for at drive direkte annoncering, har den pågældende til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger med henblik på sådan annoncering. Dette gælder også profilering i det omfang, det er forbundet med sådan direkte annoncering. Hvis den registrerede gør indsigelse mod CommunityCorals mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil CommunityCorals ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

  Derudover har den registrerede ret til af grunde, der opstår som følge af deres særlige situation, mod behandling af personoplysninger vedrørende dem, som udføres hos CommunityCorals til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89 1 DS-GVO at gøre indsigelse, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave i offentlighedens interesse.

  For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den pågældende person kontakte enhver medarbejder i CommunityCorals eller en anden medarbejder direkte. Den registrerede kan også frit, i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiske midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

 • h) Automatiske afgørelser i individuelle sager inklusive profilering

  Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer, ikke én udelukkende på automatiseret behandling - herunder profilering - at være genstand-baserede beslutning, som udfolder sig i løbet retsvirkning eller i væsentlig grad påvirker ham på samme måde, hvis afgørelsen (1) er ikke for indgåelsen eller udførelsen af ​​en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige er påkrævet, eller (2) på grund af lovgivningen i EU eller medlemsstaterne, som er genstand for oplade, er tilladt, og denne lovgivning passende foranstaltninger at beskytte rettighederne og frihederne samt de berettigedes interesser hos den registrerede eller (3) med den registreres udtrykkelige samtykke.

  Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, gennemfører Coral Community passende foranstaltninger til beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, herunder i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte afgørelsen.

  Hvis den registrerede ønsker at kræve automatiserede beslutningsret, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren.

 • i) Ret til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelsesloven

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger i henhold til det europæiske direktiv og reguleringsmyndigheden.

  Ønsker personen deres ret til at trække et samtykke påstand om, at de kan det nogen tid for opkaldet til en ansat i den dataansvarlige.

9. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

Controlleren har integrerede komponenter af firmaet Facebook på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et online-fællesskab, som typisk giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til at udveksle synspunkter og oplevelser, eller tillader internettet at levere personlige eller forretningsmæssige oplysninger. Facebook giver brugerne af sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og socialisere via venneanmodninger.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Personer med ansvar for behandling af personoplysninger, hvis en berørt person bor uden for USA eller Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande Square, Canal Grande Harbour, Dublin 2, Irland.

Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren, og på hvilken en Facebook-komponent (Facebook plug-in) er integreret, internetbrowseren på it-system af den pågældende person er automatisk gennem den respektive Facebook fiberandels at downloade en præsentation af de Facebook komponent Facebook. En komplet oversigt over alle Facebook plug-ins kan downloades fra https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del af denne industrielle proces, Facebook er viden om, hvilke konkrete base besøgt vores hjemmeside af den pågældende person.

Hvis personen er logget ind på samme tid på Facebook, genkender Facebook med hver ringe til vores hjemmeside af den pågældende person og i hele varigheden af ​​hver bo på vores hjemmeside, hvilke konkrete bunden af ​​vores hjemmeside besøgte den berørte person. Denne information indsamles af Facebook komponent og tildelt af Facebook de respektive Facebook-konto af den pågældende person. Drives at den pågældende en integreret på vores hjemmeside Facebook knapper, såsom "Like" knappen, eller giver personen en kommentar, tildeler Facebook disse oplysninger til den personlige Facebook-bruger hensyn til den pågældende person og lagrer denne personlige oplysninger ,

Facebook modtager altid oplysninger via Facebook-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Facebook samtidig med at de har adgang til vores hjemmeside; Dette sker uanset om personen klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Facebook ikke er ønsket af den registrerede, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebook-konto, før du kontakter vores hjemmeside.

Datapolitikken udgivet af Facebook, som kan findes på https://de-de.facebook.com/about/privacy/ kan kaldes op giver information om Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Den forklarer også, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover findes forskellige applikationer, der gør det muligt at undertrykke dataoverførsel til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den pågældende person til at undertrykke datatransmission til Facebook.

Denne hjemmeside bruger remarketingfunktionen "Custom Audiences" fra Facebook Inc. ("Facebook"). Denne funktion bruges til at give besøgende på denne hjemmeside mulighed for at besøge det sociale netværk Facebook interessebaserede annoncer ("Facebook-annoncer") til at præsentere. Til dette formål blev Facebook-remarketing-tagget implementeret på denne hjemmeside. Dette tag bruges til at etablere en direkte forbindelse til Facebook-serverne, når du besøger hjemmesiden. Det overføres til Facebook-serveren, at du har besøgt denne hjemmeside, og Facebook tildeler disse oplysninger til din personlige Facebook-brugerkonto. Du kan finde mere information om Facebooks indsamling og brug af data og dine rettigheder i denne forbindelse og muligheder for at beskytte dit privatliv i Facebooks databeskyttelsesoplysninger på https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativt kan du bruge remarketingfunktionen "Custom Audiences" på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deaktivere. Du skal være logget ind på Facebook for dette.

10. Privatlivspolitik om brug og brug af Google AdSense

Controlleren har integreret Google AdSense på denne hjemmeside. Google AdSense er en onlinetjeneste, der yder tredjeparts reklamemægling. Google AdSense er baseret på en algoritme, der vælger annoncer, der vises på tredjepartswebsteder i overensstemmelse med indholdet på den respektive tredjeparts hjemmeside. Google AdSense tillader interessebaseret målretning af internetbrugeren, som implementeres ved at generere individuelle brugerprofiler.

Operativselskabet i Google AdSense-komponenten er Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdSense komponent er inddragelsen af ​​reklamer på vores hjemmeside. Google AdSense sætter en cookie på it-system af den pågældende person. Hvilke cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookie i alfabetet Inc., for at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren, og på hvilken en Google AdSense-komponent er blevet integreret, er internetbrowseren automatisk indledt på it-system af den pågældende af de respektive Google AdSense komponent person, til at overføre data med henblik på online-annoncering og afvikling af provision til alfabetet Inc .. Under denne procedure, den tekniske alfabet Inc. får kendskab af personoplysninger, såsom at spore IP-adressen på den pågældende af hensyn til Alphabet Inc., blandt andet personen, oprindelsen af ​​besøgende og klik og aktivere bestemmelse beregninger som følge heraf.

Den berørte person kan forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som vist ovenfor, til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed strider mod indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Alphabet Inc. fra at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologi system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Alphabet Inc., slettes til enhver tid via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Google AdSense bruger også såkaldte optællingspixel. En tæller pixel er en miniature grafik, der er indlejret i websider for at aktivere logfiloptagelse og logfilanalyse, hvorved en statistisk evaluering kan udføres. Baseret på den indlejrede pixeltælling kan Alphabet Inc. registrere, om og hvornår en internetside blev åbnet af en berørt person, og som forbinder den berørte person, der klikkes på. Counting pixels bruges blandt andet til at evaluere strømmen af ​​besøgende til et websted.

Google AdSense overfører personlige oplysninger og oplysninger, herunder den IP-adresse, der kræves for at indsamle og fakturere den viste annoncering, til Alphabet Inc. i USA. Disse personlige oplysninger opbevares og behandles i USA. Alfabet Inc. kan overføre sådanne personlige oplysninger indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.

Google AdSense forklares på https://www.google.com/intl/da/adsense/start/.

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Controlleren har integreret på denne hjemmeside komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på hjemmesider. En webanalyseservice indsamler blandt andet data om, hvilken hjemmeside en berørt person er kommet til en hjemmeside (såkaldte henvisere), hvilke delsider på hjemmesiden der blev adgang til, eller hvor ofte og hvor lang varighed en underside blev vist. En webanalyse bruges hovedsagelig til at optimere en hjemmeside og costbenefitanalyse af internetannoncering.

Driftsselskabet for Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, bruger tilføjelsen “_gat._anonymizeIp” til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse afkortes og anonymiseres IP-adressen på den pågældende persons internetforbindelse af Google, hvis vores internetsider er tilgængelige fra en EU-medlemsstat eller fra en anden statspart i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgsstrømme på vores hjemmeside. Google bruger bl.a. de data og oplysninger, der er indhentet til at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside, for at kompilere for os onlinerapporter, der viser aktiviteterne på vores hjemmesider og at levere andre tjenester relateret til brugen af ​​vores hjemmeside.

Google Analytics sætter en cookie på it-system af den pågældende person. Hvilke cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookie er muligt Google til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren, og på hvilken en Google Analytics komponent er blevet integreret, er internetbrowseren automatisk indledt på it-system af den pågældende af de respektive Google analytics komponent person, til at overføre data med henblik på online-analyse til Google. Som en del af denne industrielle proces Google er informeret om persondata, såsom at spore IP-adressen på den pågældende person, der tjener Google blandt andet, oprindelsen af ​​besøgende og klik og aktivere bestemmelse beregninger som følge heraf.

Cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, som f.eks. Adgangstid, den placering, hvorfra der blev adgang, og hyppigheden af ​​besøg hos den registrerede. Hver gang du besøger vores hjemmeside de personlige oplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, der anvendes af den pågældende, vil blive overført til Google i USA person. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.

Den berørte person kan forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som vist ovenfor, til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed strider mod indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, slettes til enhver tid via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at protestere mod og forhindre indsamlingen af ​​data genereret af Google Analytics til brug for denne hjemmeside og behandlingen af ​​disse data af Google. For at gøre dette skal personen hente og installere en browser-tilføjelse på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser tilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på webstedet kan overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browser-tilføjelsen betragtes af Google som en modsigelse. Hvis det registreredes informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person inden for deres kontrolområde, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics forklares mere detaljeret på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google+

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret Google+ knappen som en komponent på dette websted. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på Internettet, et onlinegruppe, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan tjene som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gør det muligt for internetsamfundet at levere personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Google+ giver brugere af det sociale netværk blandt andet mulighed for at oprette private profiler, uploade fotos og netværk via venneanmodninger.

Google+ drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren, og på hvilken en knap Google+ er integreret, er internetbrowseren automatisk indledt på it-system af den pågældende af den respektive knap Google+, en repræsentation af den tilsvarende Google+ personen Download-knap fra Google. Som en del af denne tekniske proces vil Google være opmærksom på, hvilken specifik bund på vores hjemmeside der er besøgt af den registrerede. Flere detaljerede oplysninger om Google+ er tilgængelige på https://developers.google.com/+/.

Hvis den pågældende person er logget ind på Google+ på samme tid, genkender Google, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person besøger ved hvert besøg på vores websted af den pågældende person og i hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores internet side. Disse oplysninger indsamles af Google+ knappen og tildeles af Google til den pågældende Google+ konto for den pågældende person.

Hvis den pågældende person aktiverer en af ​​de Google+ knapper, der er integreret på vores websted og således fremsætter en anbefaling fra Google+ 1, tildeler Google disse oplysninger til den pågældende Google+ personlige brugerkonto og gemmer disse personlige data. Google gemmer Google + 1-anbefaling fra den pågældende person og gør det offentligt tilgængeligt i overensstemmelse med de betingelser, der er accepteret af den pågældende person i denne henseende. En Google +1-anbefaling fra den pågældende person på dette websted vil efterfølgende blive brugt sammen med andre personlige data, såsom navnet på den Google +1-konto, der er brugt af den pågældende person, og billedet, der er gemt i det i andre Google-tjenester, For f.eks. gemmes og behandles resultaterne fra søgemaskinerne fra Google-søgemaskinen, den pågældende persons eller andre steder, f.eks. på websteder eller i forbindelse med reklamer, Google-kontoen. Google er desuden i stand til at linke besøget til dette websted med andre personlige data, der er gemt af Google. Google registrerer også disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

Via Google+ knappen modtager Google altid oplysninger om, at den pågældende har besøgt vores websted, hvis den pågældende er logget ind på Google+ samtidig med at få adgang til vores websted; dette finder sted uanset om den pågældende person klikker på Google+ knappen eller ej.

Hvis den pågældende person ikke ønsker, at personlige data overføres til Google, kan de forhindre sådan transmission ved at logge ud af deres Google+ konto, før de åbner vores websted.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/. Yderligere Google-pointer til knappen Google + 1 kan findes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Instagram

Controlleren har integrerede komponenter i Instagram-tjenesten på denne hjemmeside. Instagram er en tjeneste, der kvalificerer som en audiovisuel platform, som giver brugerne mulighed for at dele billeder og videoer og også formidle sådanne data til andre sociale netværk.

Driftsselskabet for Instagrams tjenester er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren og var som en Instagram komponent (Insta-knap) er integreret, internetbrowseren på it-system af den pågældende person er automatisk gennem den respektive Instagram komponent bedt om at hente en præsentation af den tilsvarende komponent i Instagram. Som en del af denne industrielle proces Instagram får viden om, hvilke konkrete base besøgt vores hjemmeside af den pågældende person.

Hvis registrerede er logget ind på Instagram på samme tid, genkender Instagram ved hvert besøg på vores hjemmeside af den registrerede og under hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores hjemmeside, hvilken specifik underside den berørte person besøger. Disse oplysninger indsamles via Instagram-komponenten og tildeles via Instagram til den berørte persons Instagram-konto. Hvis den pågældende person aktiverer en af ​​de Instagram knapper, der er integreret på vores hjemmeside, overføres de data og oplysninger, der overføres med den, til den personlige Instagram-brugerkonto for den pågældende person og gemmes og behandles af Instagram.

Gennem Instagram-komponenten modtager Instagram altid oplysninger, som den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Instagram samtidig med adgang til vores hjemmeside. dette sker uanset om personen klikker på Instagram-komponenten eller ej. Hvis den berørte person ikke ønsker at overføre disse oplysninger til Instagram, kan den sidstnævnte forhindre overførslen i at logge ud af deres Instagram-konto, før du ringer til vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger og Instagrams privatlivspolitik findes på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

14. Fortrolighedspolitik for brug og brug af LinkedIn

Controlleren har integrerede komponenter fra LinkedIn Corporation på denne hjemmeside. LinkedIn er et internetbaseret socialt netværk, der giver brugerne mulighed for at oprette forbindelse til eksisterende forretningsforbindelser og skabe nye forretningskontakter. 400 millioner registrerede personer bruger LinkedIn i mere end 200 lande. Dette gør LinkedIn for tiden den største platform for forretningskontakter og et af de mest besøgte websteder i verden.

LinkedIns driftsselskab er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Uden for USA håndteres privatlivsproblemer af LinkedIn Ireland, spørgsmål vedrørende privatlivspolitik, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Hver gang du besøger vores hjemmeside, som har en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), forårsager denne komponent den browser, som emnet bruger, til at downloade en tilsvarende repræsentation af LinkedIn-komponenten. Flere oplysninger om LinkedIn plug-ins findes på https://developer.linkedin.com/plugins. Som led i denne tekniske proces lærer LinkedIn om den specifikke bund på vores hjemmeside, der er besøgt af den berørte person.

Hvis den registrerede er logget ind på LinkedIn på samme tid, anerkender LinkedIn ved hvert besøg på vores hjemmeside af den registrerede og under hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores hjemmeside, hvilken specifik bund på vores hjemmeside den registrerede besøger. Disse oplysninger er indsamlet via LinkedIn-komponenten og knyttet af LinkedIn til den berørte LinkedIns LinkedIn-konto. Hvis den berørte person aktiverer en LinkedIn-knap, der er integreret på vores hjemmeside, tildeler LinkedIn disse oplysninger til den personlige LinkedIn-brugerkonto for den pågældende person og gemmer disse personoplysninger.

LinkedIn modtager altid information via den LinkedIn-komponent, som den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på LinkedIn samtidig med adgang til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på LinkedIn-komponenten eller ej. Hvis den berørte person ikke ønsker at overføre disse oplysninger til LinkedIn, kan sidstnævnte forhindre det i at logge ud af deres LinkedIn-konto, før de besøger vores hjemmeside.

På https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls tilbyder LinkedIn muligheden for at fravælge e-mail-meddelelser, tekstbeskeder og målrettede annoncer samt administrere annonceindstillinger. LinkedIn bruger også partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, som kan sætte cookies. Sådanne cookies kan nægtes på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Linkedins privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn cookie politik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

15. Bestemmelser om databeskyttelse vedrørende anvendelse og brug af Pinterest

Personen, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra Pinterest Inc. på dette websted. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på Internettet, et onlinefællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til udveksling af meninger og erfaringer eller gør det muligt for internetfællesskabet at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Pinterest gør det muligt for brugere af det sociale netværk blandt andet at offentliggøre billedsamlinger og individuelle billeder samt beskrivelser på virtuelle pinboards (såkaldt pinning), som igen kan deles (såkaldt repinning) eller kommenteres af andre brugere.

Pinterest's driftsselskab er Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren og på hvilket en Del-komponent (optioner plug-in) er integreret, internetbrowseren på it-system af den pågældende person er automatisk gennem de respektive muligheder Komponent forårsager en repræsentation af den tilsvarende Pinterest-komponent i Pinterest, der skal downloades. Mere information om Pinterest er tilgængelig på https://pinterest.com/. Som en del af denne tekniske proces modtager Pinterest oplysninger om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der er besøgt af den pågældende.

Hvis den pågældende er logget ind på Pinterest på samme tid, genkender Pinterest ved hvert besøg på vores websted af den pågældende person og i hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores websted, hvilken specifik underside den pågældende person besøger. Disse oplysninger indsamles af Pinterest-komponenten og tildeles den pågældende Pinterest-konto for den pågældende person. Hvis den pågældende person aktiverer en Pinterest-knap integreret på vores hjemmeside, tildeler Pinterest disse oplysninger til den personlige Pinterest-brugerkonto for den pågældende person og gemmer disse personlige data.

Pinterest modtager altid information via Pinterest-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores websted, hvis den pågældende er logget ind på Pinterest samtidig med at få adgang til vores websted; dette finder sted uanset om den pågældende person klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Pinterest, kan de forhindre transmission ved at logge ud af deres Pinterest-konto, før de åbner vores websted.

Pinterests privatlivspolitik, som findes på https://about.pinterest.com/privacy-policy, giver indsigt i indsamling, behandling og brug af personlige oplysninger af Pinterest.

16. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

Controlleren har integrerede komponenter fra Twitter på dette websted. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikrobloggtjeneste, som brugere kan offentliggøre og distribuere såkaldte tweets på, dvs. korte beskeder, der er begrænset til 140 tegn. Disse korte beskeder er tilgængelige for alle, inklusive personer, der ikke er logget på Twitter. Tweets vises også for de såkaldte tilhængere af den respektive bruger. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Twitter gør det også muligt at adressere et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Twitters driftsselskab er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren og var som en Twitter-komponent (Twitter-knap) er integreret, internetbrowseren på it-system af den pågældende person er automatisk gennem den respektive Twitter komponent årsager til at downloade en præsentation af den tilsvarende Twitter komponent af Twitter. Yderligere information på knapperne Twitter er tilgængelige på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Som en del af denne tekniske proces modtager Twitter information om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der er besøgt af den pågældende. Formålet med integrationen af ​​Twitter komponent er at give vores brugere med en genudsendelse af indholdet i denne hjemmeside for at gøre denne hjemmeside i den digitale verden er kendt og at øge vores besøgstal.

Hvis den pågældende er logget ind på Twitter på samme tid, genkender Twitter, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person besøger, hver gang den pågældende besøger vores websted og i hele deres ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Twitter-komponenten og tildeles den respektive Twitter-konto for den person, der er berørt af Twitter. Hvis den pågældende klikker på en af ​​de Twitter-knapper, der er integreret på vores websted, tildeles de data og oplysninger, der overføres med den, til den personlige Twitter-brugerkonto for den pågældende person og gemmes og behandles af Twitter.

Twitter modtager altid information via Twitter-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores websted, hvis den pågældende er logget ind på Twitter samtidig med at få adgang til vores websted; dette finder sted uanset om den pågældende person klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Twitter, kan de forhindre transmission ved at logge af deres Twitter-konto, før de besøger vores websted.

De gældende privatlivspolitikker for Twitter findes på https://twitter.com/privacy?lang=en.

17. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af YouTube

Controlleren har integreret YouTube-komponenter på denne hjemmeside. YouTube er en internetvideoportal, der giver videoudgivere mulighed for frit at se videoklip og andre brugere til gratis visning, bedømmelse og kommentar. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, således at både komplette film- og tv-udsendelser, men også musikvideoer, trailere eller brugerdefinerede videoer via internetportalen er tilgængelige.

YouTube drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren, og på hvilken en YouTube-komponent (YouTube-video) er integreret, internetbrowseren på it-system af den pågældende person er automatisk gennem den respektive YouTube Component at downloade en illustration af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Flere oplysninger om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/en/. Som en del af denne industrielle proces YouTube og Google få viden om, hvilke konkrete base besøgt vores hjemmeside af den pågældende person.

Hvis den registrerede er logget ind på YouTube samtidig, anerkender YouTube ved at ringe til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken bestemt bund på vores hjemmeside, den berørte person besøger. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og er knyttet til den enkelte YouTube-konto.

YouTube og Google modtager altid oplysninger via YouTube-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget på YouTube samtidig med adgang til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og Google ikke er ønsket af den registrerede, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af deres YouTube-konto, inden vi kontakter vores hjemmeside.

YouTubes privatlivspolitik, der er tilgængelig på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/, identificerer indsamling, behandling og brug af personligt identificerbare oplysninger af YouTube og Google.

18. Betalingsmetode: databeskyttelsesregler for PayPal som betalingsmetode

Controlleren har integrerede komponenter fra PayPal på denne hjemmeside. PayPal er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger foretages via såkaldte PayPal-konti, som er virtuelle private eller erhvervskonti. Derudover har PayPal mulighed for at behandle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mail-adresse, hvorfor der ikke er noget klassisk kontonummer. PayPal gør det muligt at indlede online betalinger til tredjeparter eller modtage betalinger. PayPal påtager sig også trustee-funktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.

PayPals europæiske driftsselskab er PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsalternativ under bestillingsprocessen i vores online-butik, vil data fra den registrerede automatisk overføres til PayPal. Ved at vælge denne betalingsopsætning accepterer den registrerede overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

De personlige data, der sendes til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer eller andre data, der kræves til betalingsbehandling. Til gennemførelse af købekontrakten er også sådanne personoplysninger nødvendige, som er i forbindelse med den respektive ordre.

Formålet med dataoverførslen er betalingsbehandling og forebyggelse af svig. Controlleren vil give PayPal personligt identificerbare oplysninger, især hvis der er en berettiget interesse i overførslen. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og controlleren, kan overføres af PayPal til kreditrapporteringsbureauer. Denne overførsel sigter mod identitets- og kreditcheck.

PayPal kan udlevere personlige oplysninger til datterselskaber og tjenesteudbydere eller underleverandører, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde sine kontraktlige forpligtelser eller for at behandle dataene på vegne af.

Den registrerede har mulighed for at tilbagekalde samtykket til håndtering af personoplysninger mod PayPal til enhver tid. En tilbagekaldelse har ingen indflydelse på personoplysninger, der skal behandles, anvendes eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.

PayPal's gældende privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

19. Betalingsmetode: Skrill Betalingsmetode Privatlivspolitik

Den behandlingsansvarlige har integreret komponenter fra Skrill på denne hjemmeside. Skrill er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger behandles via den såkaldte Skrill-pung, som er en virtuel elektronisk pung. Skrill tilbyder også muligheden for at behandle virtuelle betalinger via kreditkort. En Skrill-pung vedligeholdes via en e-mailadresse. Skrill gør det muligt at igangsætte online betalinger til tredjepart eller at modtage betalinger.

Skrills driftsselskab er Skrill Limited, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Storbritannien.

Hvis den pågældende person vælger "Skrill" som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores online shop, overføres den pågældende persons data automatisk til Skrill. Ved at vælge denne betalingsmulighed accepterer den registrerede overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

De personlige data, der udveksles med Skrill, er købsbeløbet og den e-mailadresse, der kræves til betalingsbehandling. Overførslen af ​​data er beregnet til betalingsbehandling og forebyggelse af svindel. Den dataansvarlige vil også overføre andre personoplysninger til Skrill, hvor der er en legitim interesse i overførslen. De personoplysninger, der udveksles mellem Skrill og den dataansvarlige, kan overføres af Skrill til kreditoplysningsbureauer. Formålet med denne transmission er at kontrollere identitet og kreditværdighed.

Skrill kan videregive personoplysningerne til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige forpligtelser, eller dataene skal behandles på ordren.

Den registrerede har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til Skrills behandling af personoplysninger. En tilbagekaldelse påvirker ikke personoplysninger, der skal behandles, bruges eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.

Skrills gældende databeskyttelsesforskrifter kan findes på https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzbedingungen/.

20. Retsgrundlag for behandling

Art. I 6 tændt DS-GVO diente unserem Unternehmen als Rechtsgrundlag for Verarbeitungsvorgäng, bære den såkaldte krig eine für einen bestimmten Verarbeitungszweck einhol den Einwilligung. Ist die Verarbeitung personenbezogen er Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dess den Vertragsparte dø betroffen indtil Person ist erforderlich, wie diese beispielsweis bei Verarbeitungsvorgäng der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer Sonstige at Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, så beruht die Verarbeitung auf Art. I 6 tændt b DS-GVO. Gleiches solche Verarbeitungsvorgäng forgyldt für die erforderlich sind Maßnahmen zur Durchführung vorvertraglich er i Fall etwa von Anfragen zu unseren Produkten oder Leistung der er. Unterliegt unser Unternehmen durch welche eine einer rechtlich den Verpflichtung personenbezogen den Verarbeitung von Daten erforderlich wird, wie beispielsweis zur Erfüllung steuerlich fra Pflich, så basiert Verarbeitung auf die Art. I 6 tændt c DS-GVO. I SELTEK Fallen könnte die Verarbeitung von Daten personenbezogen den erforderlich werden, um lebenswichtig til Interesse Oder einer anderen betroffen Perso Perso natürlich zu Schützen. Dies wäre beispielsweis der Fall, wenn ein Besucher i unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufh sein Navn, sein Alter, vod Krankenkassendat oder sonstige lebenswichtig oplysning einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeb werden Mussidan. Dann wurde die Verarbeitung auf Art. I 6 tændt d beruh DS-GVO. Den Verarbeitungsvorgäng Letztlich könnte auf Art. I 6 tændt f beruh DS-GVO. Auf dieser Rechtsgrundlag at basier den Verarbeitungsvorgäng, die von keinen der vorgenannt den Rechtsgrundlag den erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Währungen eines berechtigt de Interesses unseres Unternehmens oder eines erforderlich fra Drita ist sofern dø Interessen i Grundrechte under Grundfreiheit des Betroffen nicht überwieg det. Uns sind insbesondere solche Verarbeitungsvorgäng gestattet deshalb, weil sie durch den Europaische som er Gesetzgeb besonders erwähnt wurden. Vertrat insoweit vil dø Auffassung, dass ein Interesse berechtigtes anzuneh mand sein könnte, wenn die indtil betroffen Person des verantwortlich ist ein Kunde (Erwägungsgrund 47 2 Satz DS-GVO).

21. Legitime interesser i behandlingen, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Litteratur på artikel 6 Jeg lit. DS-GVO ist unser Interesse für die berechtigtes Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns fra alle unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer er Anteilseign.

22. Varighed hvor de personlige data gemmes

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten er den jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

23. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser til levering af personoplysninger Nødvendighed for indgåelse af kontrakten Forpligtelse for den registrerede til at give personoplysningerne mulige konsekvenser af manglende hensættelse

Krig Klára Sie darüb auf, dass die Bereitstellung personenbezogen er Daten zum Teil Gesetzliche vorgeschrieb ist (zB fra Steuervorschrif) oder sich auch aus vertraglich den Regelungen (zB Angaben zum Vertragspartn er) ergeben kann. Mitunt kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine Person betroffen indtil indtil Daten zur Verfügung stellt uns personenbezog, die in der durch uns takers verarbeitet werden müssen. Die betroffen indtil Persona ist unser personenbezog verpflichtet beispielsweis til de vigtigste Daten bereitzustell, Unternehmen mit uns wenn ihr einen Vertrag abschließt. Eine der personenbezogen de Nichtbereitstellung Daten zur Hätte gaverne, dass der Vertrag nicht mit dem Betroffen geschlossen werden könnte. V personenbezogen Bereitstellung einer Daten durch den sich der betroffen indtil Betroffen müssen einen unserer Mitarbeit Wenden. Unser Mitarbeiter clear fra Betroffen den einzelfallbezog den darüb auf, ob die Bereitstellung der personenbezogen den Daten Gesetzliche oder vertraglich vorgeschrieb oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, dø personenbezogen den Daten bereitzustell, Welche und folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogen Dat på linjen.

24. Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzicht zich op een automatische entscheidungsfindung of one Profiling.

Denne databeskyttelseserklæring blev oprettet af databeskyttelseserklæringsgeneratoren fra DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som som Ekstern databeskyttelsesansvarlig Bayreuth opererer i samarbejde med RC GmbH, den brugte computere genbrug og kancelliet WILD BENDERS SOLMECKE | advokater oprettet.